Ohlédnutí za Minipřipravkou a nábory nových fotbalových hvězdiček březen - červen 2022

18.06.2022

Po skončení zimní přípravy, v březnu tohoto roku, jsme se jako trenéři přípravek s vedením našeho oddílu rozhodli intenzivně pracovat na náborech nových dětí napříč přípravkovými kategoriemi. Znamenalo to pro nás vytvořit doslova nový koncept, kterým dokážeme oslovit širokou veřejnost, hlavně rodiče a jejich děti, které mají zájem o sport a pohyb obecně...

Dokázali jsme tímto způsobem přivést ke sportu za pomoci a podpory rodičů

27 malých Sokolíků fotbalistů a fotbalistek 

Je to pro nás obrovský závazek a zároveň velmi inspirativní skutečnost. A to, že naše současná práce s mláděží má smysl, a že jdeme hlavně tím "naším" správným směrem za cíly, které jsme si s vedením oddílu vytyčily.

Naším největším uspokojením z toho všeho je společná radost ze hry všech těchto nově příchozích dětiček. Musím je všechny moc pochválit za jejich odhodlání a odvahu překonávat pro ně nové překážky, za jejich skvělou účast na všech jarních trénincích, i když někdy bylo špatné počasí, vždy byly na trénincich organizové, soustředěné a zapojené do všech her a cvičení.

Prostě a jednoduše je to s námi na Sokole baví.

Tyto jarní náborové děti budou od srpna již automaticky rozděleny po ročnících do svých fotbalových kategorií a tyto kategorie již mají přihlášeny svoje soutěže. Budete je tedy moci vidět nejen na trénincích, ale uvidíte je již jako hráče a hráčky a budete jim moci fandit a podpořit je při jejich mistrovských utkáních... 


"Milé děti,

Od srpna již budete mít své nové trenéry, budete zapojeni v kategoriích s novými kamarády, tak vám všem přeji, aby jste byly pořád tak skvělé a úžasné jako ty první 4 měsíce, kdy jsme se  navzájem poznávali a spolu jsme zažívali první fotbalové okamžiky a zážitky ve vaší fotbalové a sportovní karieře. Bylo to s vámi super a děkuji vám za to! Těším se, až se budu s vámi potkávat na hřišťích a po očku budu sledovat jak všichní fotbalově a sportovně rostete."

Tréňa Láďa