POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL SEZIMOVO ÚSTÍ Z.S.

Oddíl svolává na sobotu 17. 12. 2022 od 16:00 hodin v hospodě na hřišti Sokola Sezimovo Ústí, řádnou valnou hromadu členů oddílu klubu. Prezentace členů oddílu je do 15:50!

PROGRAM VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL SEZIMOVO ÚSTÍ

dne 17. 12. 2022

1. Zahájení valné hromady

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba předsedajícího

4. Volba sčitatelů

5. Volba volební komise

6. Schválení volebního řádu

7. Zpráva o činnosti výboru za minulé období a cíle do budoucna

8. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise

9. Volba předsedy klubu

10. Volba výkonného výboru (výkonný výbor si volí místopředsedu/y)

11. Volba revizní komise

12. Návrh usnesení

13. Diskuze

14. Závěr